Ayurveda

Ayurveda elementer
Ayur-Veda betyr kunnskap om livet og er en mange tusen år gammel visdom om naturlig helse og indre utvikling.

Ayur-Veda har vært tillempet i India, Nepal, Tibet og Sri Lanka i mer enn 4000 år. Man har sett hvordan mennesker og dets omgivelser fungerer sammen og dermed funnet ut at mennesker responderer forskjellig ut fra hvem de er. Balanse på alle livets områder er nøkkelen til god helse.

Ayur-Veda gir deg metoder for å styrke din egen forståelse som vil føre til at din innsikt om deg selv øker. Det blir lettere å oppdage hva som er positivt for nettopp deg. Bevisstheten din om deg selv og dine ressurser vil etter hvert komme klarere frem og du vil oppleve mer glede og visdom. 

I Ayur-Veda vil man alltid møte begrepene Vata, Pitta og Kapha. Disse tre energiformene (doshaer) finnes overalt og enhver har en unik sammensetning av disse.

Vata


Vata er knyttet til elementene rom og luft og styrer bl.a. all bevegelse.

De som har mye Vata i sin konstitusjon har en lett kroppsbygning. De har som regel vanskelig med å legge på seg. De har ofte en livsstil med mye forandring og lite regelmessighet. De er vanligvis pratsomme, har stor entusiasme og fantasi.

Vata er den energiformen som lettest havner i ubalanse og det er derfor viktig å gjøre tiltak for å unngå ubalanse her.

Overskudd av Vata gir vanligvis følgende symptomer:

Frossenhet, spenningsverk, forstoppelse, gassdannelse, søvnproblemer, rastløshet, uro, angst.

Pitta

Pitta er knyttet til elementene ild og vann og styrer bl.a. forbrenningen.
De som har mye Pitta i sin konstitusjon har en middels kroppsbygning. De går lett opp i vekt, men også lett ned igjen. De har stor appetitt og ofte problemer med måtehold. De er dynamiske og har et skarpt intellekt.

Overskudd av Pitta gir vanligvis følgende symptomer:

Syreoverskudd, mavekatarr, hudproblemer, betennelser, irritasjon og utålmodighet.

Kapha

Kapha er knyttet til elementene vann og jord og styrer bl.a. stabilitet.

De som har mye Kapha i sin konstitusjon har en kraftig og sterk kroppsbygning. De går lett opp i vekt fordi de ofte har en langsom forbrenning. De er vanligvis stabile, både fysisk og følelsesmessig. De trives ofte med tilværelsen som den er. De er vanligvis gode lyttere.

Overskudd av Kapha gir vanligvis følgende symptomer:

Overvekt, slimdannelse, stivhet, stagnasjon, tungsinn, stort søvnbehov.