Dr. Edward Bach (1886-1936) var en engelsk lege som frem til ca. 1920 jobbet som lege, patolog og bakteriolog.
Dr. Bach hadde en stor kjærlighet for naturen. Han var også veldig interessert i mennesker, og gjennom sin praksis så han hvordan mennesker reagerte forskjellig følelsesmessig og mentalt på samme sykdom. På bakgrunn av observasjoner gjennom flere år utviklet han etterhvert 38 forskjellige remedier fra blomster, busker og trær.  Disse remediene hjalp menneskene å håndtere de følelsesmessige utfordringene de stod ovenfor.
Remediene ble delt inn i 7 grupper som representerer forskjellig konflikter som hindrer oss i å være sanne mot oss selv:
- Frykt  
- Usikkerhet
- Manglende interesse i nuet
- Ensomhet
- Overfølsomhet for påvirkninger og ideer
- Motløshet og fortvilelse
- Overdreven omsorg for andre

 

*

*